Welcome to Lam Vien Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Lam Viên! Nam Mô A Di Đà Phật.  
TIẾNG VIỆT
         
ENGLISH
      Trang Chủ
      Giới Thiệu
      Thông Báo
      Thời Khóa
      Pháp Âm
      Hình Ảnh
      Phước Thiện
      Công Trình
      Liên Hệ
      Chùa An Lạc
      Tu Viện Huyền Không
  

THÔNG BÁO

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2018

Thư Xuân Mậu Tuất 2018

Thư Mời Đại Lễ Vu Lan 2017

Khóa Tu Trẻ Em Mùa Hè 2017

Children's Dharma Camp 2017

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2017

Thư Xuân Đinh Dậu 2017

Chương Trình Tết 2017

Thư Mời Đại Lễ Vu Lan 2016

Đăng Ký Khóa Tu Trẻ Em 2016

Khóa Tu Trẻ Em 2016

Summer Retreat 2016

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2016

Dâng Sớ Cầu Siêu Chẩn Tế 2016

Chương Trình Chẩn Tế 2016

Thông Báo Chẩn Tế 2016

Thư và Chương Trình Tết 2016

Dâng Sớ Cầu An Dược Sư 2016

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2015

Thư và Chương Trình Tết 2015

Mẫu Sớ Cầu An Dược Sư 2015

Khóa Tu Hàng Tháng 2014

Thư Mời Đại Lễ Phật Đản 2014

Khóa Tu Trẻ Em 2014

Đăng Ký Công Quả Khóa Tu Trẻ Em 2014

  
      Home
      Introduction
      Announcement
      Schedule
      Dharma Audio
      Photo Gallery
      Charity
      Building
      Contact Us
      An Lac Temple
      Huyen Khong Monastery
Copyright © 2018 lamvien.org. All rights reserved.