Welcome to Lam Vien Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Lam Viên! Nam Mô A Di Đà Phật.  
TIẾNG VIỆT
         
ENGLISH
      Trang Chủ
      Giới Thiệu
      Thông Báo
      Thời Khóa
      Pháp Âm
      Hình Ảnh
      Phước Thiện
      Công Trình
      Liên Hệ
      Chùa An Lạc
      Tu Viện Huyền Không
  
 
  THỜI KHÓA HÀNG NGÀY  

Kính thưa Chư Ni và Phật tử:

Vẫn biết tu viện mới kiến lập đương nhiên nhiều việc cần phải làm, tuy nhiên, thời khóa TU HỌC xin đại chúng coi như việc ăn cơm, uống nước hay hít thở không khí vậy. Chính vì vậy, thiết tha nhắc nhở đại chúng đừng bỏ thời khóa của chính mình.

Sau đây là thời khóa hàng ngày của tu viện trong thời gian mới kiến tạo:

   05:00 am:   Thức chúng
   05:30 am:   Công phu khuya (tĩnh tọa 10 phút, trước khi tụng kinh Lăng Nghiêm)
   07:30 am:   Ăn sáng (tụng Lục Hòa)
   08:30 am:   Chấp tác (tùy theo công việc, khả năng và sức khỏe)
   12:00 pm:   Thọ trai
   01:30 pm:   Chỉ tịnh
   02:30 pm:   Thức chúng
   03:00 pm:   Chấp tác
   04:00 pm:   Công phu chiều (45’)
   05:00 pm:   Dược thực (ăn chiều)
   07:00 pm:   Tụng kinh, tịnh độ (60’)
   08:30 pm:   Học Phật Pháp của Chư Ni (90’)
   10:30 pm:   Chỉ tịnh

    • Thứ Bảy:
   8:00 am – 10:00 am   Niệm Phật
   3:00 pm – 4:30 pm   Ngồi Thiền

   • Chủ Nhật:
   10:00 am   Tụng Kinh
   12:00 pm   Ăn cơm trong chánh niệm

Đây là thời khóa bắt đầu áp dụng từ ngày 14 tháng 3 năm 2011.

Xin Chư Ni và Phật tử liễu tri.

Nam mô A Di Đà Phật.
  
      Home
      Introduction
      Announcement
      Schedule
      Dharma Audio
      Photo Gallery
      Charity
      Building
      Contact Us
      An Lac Temple
      Huyen Khong Monastery
Copyright © 2018 lamvien.org. All rights reserved.